Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Uczniowie


Mocną stroną naszej szkoły jest mała liczebność klas. Dzięki temu nauczyciel ma większą możliwość poznania swoich uczniów, ich możliwości rozwojowych, zamiłowań i zainteresowań, pomagać w osiąganiu sukcesów kierując się zasadą, że dać wszystkim jednakowe szanse to znaczy traktować każde dziecko indywidualnie.
Obecnie w naszej szkole jest dziewięć klas. Wszystkie klasy uczą się na jedną zmianę. Lekcje trwają od godziny 8.00 do (w zależności od klasy) 15.15. Fakt ten bardzo cieszy rodziców, ale przede wszystkim decyduje o komfortowych warunkach wszechstronnego rozwoju dzieci.