Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Rok szkolny 2019/2020

Uchwały NR 1-13/2019/2020 Rady Rodziców od dnia 25.09.2019r. do 8.10.2019r