Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Patron Szkoły Podstawowej Filialnej


Zygmunt Sokołowski urodził się 1 stycznia 1903 roku w Tychwinie na terytorium carskiej Rosji. W siódmym roku życia wraz z rodzicami Ignacym i Wiktorią przeprowadził się do kraju. Rodzice chcieli, by syn uczęszczał do polskich szkół i wychowywał się wœród własnego społeczeństwa. Osiedlają się wówczas w Jędrzejowie. To tutaj młodziutki Zygmunt rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a potem po jej ukończeniu wstąpił do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego. Już wówczas zaczął przejawiać zdolności organizacyjne i zamiłowanie do działalności społecznej. W szeregach ówczesnego harcerstwa uczył się patriotyzmu i ugruntowywał w sobie nakaz mówienia prawdy, dotrzymywania przyrzeczeń, uczył się bycia obowiązkowym.

Zamiłowanie do działań na rzecz społeczeństwa zadecydowało o wyborze zawodu nauczyciela. Po ukończeniu w Sosnowcu kursu metodyczno-pedagogicznego i wyższego kursu nauczycielskiego w Warszawie rozpoczął w 1923 roku pracę jako nauczyciel i kierownik w szkole powszechnej w Jędrzejowie. W kolejnym roku został powołany do wojska, ukończył szkołę podchorążych i otrzymał stopień podporucznika. W 1925 roku powrócił do Jędrzejowa, gdzie dalej uczył w szkole. Pełnił również funkcję sekretarza Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Został też założycielem Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" i członkiem jego zarządu. ...więcej


zdjęcie PatronaZygmunt Sokołowski zmarł 05.08.1965 roku