Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Patron Szkoły Podstawowej nr 79


Zygmunt Sokołowski urodził się 01.05.1903 roku w carskiej Rosji. Gdy miał 7 lat rodzice powrócili do kraju i zamieszkali w Jędrzejowie w województwie kieleckim.
Zamiłowanie do społecznej działalności zadecydowało o wyborze zawodu nauczycielskiego. W 1923 roku Zygmunt Sokołowski rozpoczyna pracę w szkole podstawowej w  Jędrzejowie. W następnym roku zostaje powołany do wojska, kończy szkołę podchorążych i otrzymuje stopień podporucznika.
W 1928 roku Zygmunt Sokołowski przenosi się pod Warszawę, do szkoły w Mościskach. Najpierw zostaje nauczycielem, a potem kierownikiem szkoły. Gdy nadszedł wrzesień 1939 roku, Sokołowski bierze udział w obronie stolicy. Gdy Warszawa poddała się, natychmiast przedostał się do Mościsk, przebrał w cywilne ubrania i wraz z młodymi ludźmi, często byłymi uczniami prowadził walkę konspiracyjną pod pseudonimem "ZETES". W końcu 1941 roku został dowódcą I Kompanii 8 Rejonu VII obwodu Warszawskiego Armii Krajowej. Obok zaangażowania w walkę konspiracyjną prowadził tajne nauczanie.
Był wszystkim znany w Mościskach i okolicznych wsiach. Za wytężoną, trudną i niebezpieczną pracę został mianowany porucznikiem, wyróżnionym za swą działalność i bohaterską postawę.
W ostatnich miesiącach swojego życia, gdy ciężka choroba, której żródłem były wojenne przeżycia, uniemożliwiła Zygmuntowi Sokołowskiemu pracę nauczycielską i wychowawczą wciąż myślał i mówił z troską o losie młodzieży w naszym kraju. Wierzył w nią, że będzie również patriotyczna i ofiarna, oraz będzie umiała sprostać zadaniom, które stoją przed Polską.
Za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa na terenie Mościsk, Radiowa, Wólki Węglowej i Lasek Zygmunt Sokołowski został Patronem naszej szkoły. Uroczysty akt nadania Jego imienia szkoła otrzymała 20. 01.1973 roku.

zdjęcie PatronaZygmunt Sokołowski zmarł 05.08.1965 roku

powrót