"Nauczyciel Roku"

"Nauczyciela Roku" wybierają wszyscy uczniowie w głosowaniu tajnym.

Nauczyciel Roku:

2012/2013 - Pani Magda Rządkowska
2013/2014 - Pani Magda Rządkowska
2014/2015 - Pani Magda Rządkowska