Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Rada Rodziców
Biblioteka
¦wietlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

Kadra PedagogicznaDyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Pyzowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Ewa Petrykowska

Nauczyciele zerówki

Małgorzata Janowska
Anna D±browska
Agnieszka Kopczyńska
- nauczyciel wspomagaj±cy

Nauczyciele klas I-III

Kamila Gutowska-Krawczyk - wychowawca klasy 1a
Barbara Gac - wychowawca kl. 2a
Małgorzata Chmielewska - wychowawca kl. 2b
Marta Kossakowska - wychowawca kl. 3a

Nauczyciele klas IV - VII

Nauczyciele języka polskiego
Magdalena Zych-Chludzińska - wychowawca klasy 5a
Magdalena Witczymiszyn - wychowawca klasy 4b

Nauczyciele języka angielskiego
Magdalena Rządkowska- wychowawca klasy 6a
Klaudia Sowińska

Nauczyciel języka niemieckiego
Joanna Ziętkowska

Nauczyciele matematyki
Barbara Małkowska - wychowawca klasy 8a
Małgorzata Pedrycz

Nauczyciel przyrody
Dorota Tyrała - wychowawca klasy 4a

Nauczyciel geografii
Magdalena Waltman

Nauczyciel biologii
Dorota Tyrała

Nauczyciel fizyki
----------

Nauczyciel chemii
Małgorzata Pedrycz

Nauczyciel historii
Dorota Przybylska - wychowawca klas 5b

Nauczyciel informatyki
Małgorzata Rutkowska

Nauczyciele wychowania fizycznego
Zbigniew Rybak- wychowawca klasy 7a
Karol Cie¶lak

Nauczyciel plastyki
Izabela Ambroziak

Nauczyciel muzyki
Michał Czubaszek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Kamil Rydzewski

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Marcin Kasjaniuk

Nauczyciel techniki
Jerzy Porowski

Nauczyciele religii
Małgorzata Zawistowska
Ks. Łukasz Duda


Nauczyciele wspomagaj±cy
Aneta Gryżewska
Patrycja Siwek


Biblioteka szkolna
Dorota Przybylska

Wychowawcy ¶wietlicy

Elżbieta Mi¶ta
Jolanta Młunarczuk-Kopytko
Karol Cie¶lak
Magdalena Serej
Izabela Ambroziak
Jerzy Porowski

Specjali¶ci

Katarzyna Sztękiel - Pedagog szkolny/terapeuta pedagogiczny
Natalia Żarłak - Psycholog szkolny
Anna Sienica - Logopeda szkolny