Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

Kadra PedagogicznaDyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Pyzowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Ewa Petrykowska

Nauczyciele zerówki

Małgorzata Janowska
Anna Dąbrowska
Agnieszka Kopczyńska
- nauczyciel wspomagający

Nauczyciele klas I-III

Kamila Gutowska-Krawczyk - wychowawca klasy 1a
Barbara Gac - wychowawca kl. 2a
Małgorzata Chmielewska - wychowawca kl. 2b
Marta Kossakowska - wychowawca kl. 3a

Nauczyciele klas IV - VII

Nauczyciele języka polskiego
Magdalena Zych-Chludzińska - wychowawca klasy 5a
Magdalena Witczymiszyn - wychowawca klasy 4b

Nauczyciele języka angielskiego
Magdalena Rządkowska- wychowawca klasy 6a
Klaudia Sowińska

Nauczyciel języka niemieckiego
Joanna Ziętkowska

Nauczyciele matematyki
Barbara Małkowska - wychowawca klasy 8a
Małgorzata Pedrycz

Nauczyciel przyrody
Dorota Tyrała - wychowawca klasy 4a

Nauczyciel geografii
Magdalena Waltman

Nauczyciel biologii
Dorota Tyrała

Nauczyciel fizyki
Paulina Jońca

Nauczyciel chemii
Małgorzata Pedrycz

Nauczyciel historii
Dorota Przybylska - wychowawca klas 5b

Nauczyciel informatyki
Małgorzata Rutkowska

Nauczyciele wychowania fizycznego
Zbigniew Rybak- wychowawca klasy 7a
Karol Cieślak

Nauczyciel plastyki
Izabela Ambroziak

Nauczyciel muzyki
Michał Czubaszek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Kamil Rydzewski

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Marcin Kasjaniuk

Nauczyciel techniki
Jerzy Porowski

Nauczyciele religii
Małgorzata Zawistowska
Ks. Łukasz Duda


Nauczyciele wspomagający
Aneta Gryżewska
Katarzyna Wiśniewska
Patrycja Siwek


Biblioteka szkolna
Dorota Przybylska

Wychowawcy świetlicy

Elżbieta Miśta
Jolanta Młunarczuk-Kopytko
Karol Cieślak
Magdalena Serej
Izabela Ambroziak
Jerzy Porowski

Specjaliści

Kamila Dżaman-Wojtusik - Pedagog szkolny/terapeuta pedagogiczny
Natalia Żarłak - Psycholog szkolny
Anna Sienica - Logopeda szkolny