Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

Historia Szkoły Podstawowej nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiegologo szkoły

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79
    IM. ZYGMUNTA SOKOŁOWSKIEGO
    UL. ARKUSZOWA 202
    01-934 WARSZAWA"Pamiętać będą przyszłe pokolenia, tych co wyrośli wśród ptaków wołania..."Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXIV/827/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie ul. Arkuszowa 202 uległa likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r., w jej miejsce została utworzona z dniem 1 września 2012 r. Szkoła Filialna w Warszawie ul. Arkuszowa 202 podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 273 im. dra Aleksandra Landy w Warszawie ul. Balcerzaka 1.

Patron SP 79

Tradycje SP 79

Wydarzenia SP 79