Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała Nauczycielom za całoroczny trud wychowania i miłą współpracę.
Ósmoklasistów pożegnała klasa 7a. Dzięki pomocy Pani Magdy Rządkowskiej, klasa przygotowała wspaniałe przedstawienie, będące parodią "Jednego dnia z życia ucznia".
Uczennica klasy 8a - Julia, otrzymała tytuł "Prymusa Roku". Została wyróżniona za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w ciągu wszystkich lat jej edukacji. Julka wygłosiła wzruszające przemówienie, skierowane do wszystkich uczniów, Dyrekcji i Nauczycieli.
Po oficjalnej części, klasy spotkały się w salach ze swoimi Wychowawcami.
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły dziękujemy za pracę w całym roku szkolnym. Gratulujemy sukcesów i życzymy udanych wakacji!