Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

BibliotekaW szkole funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka. Wspomaga ona realizację celów wychowawczo-dydaktycznych, popularyzuję wiedzę wśród uczniów, rodziców oraz pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Udostępnianie zbiorów biblioteki i czytelni odbywa się przez cztery dni tygodnia. Jeden dzień jest bez wypożyczeń. Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie dostosowując je do potrzeb wypożyczających.
W bibliotece wydzielony jest kącik czytelniczy. Korzystające z niego dzieci są pod opieką nauczyciela-bibliotekarza, i mają prawo w razie potrzeby prosić o pomoc.
Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
Uczeń przygotowujacy się do konkursów, olimpiad lub w innych wyjątkowych sytuacjach ma prawo do jednorazowego wypożyczenia większej ilości książek, a termin ich zwrotu uzgadnia z bibliotekarzem.
Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy są obowiązani do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego egzemplarza czytelnik zobowiązany jest do odkupienia książki lub bądź zwrócenia innej po uzgodnieniu z biblitekarzem.
Poszczególne klasy są reprezentowane przez łączników bibiotecznych. Przekazują oni bieżące informacje uczniom i wychowawcom. Mogą pomagać w pracach bibliotecznych.W bibliotece pracuje pani Dorota Przybylska